Privacybeleid

Dit privacybeleid van Hilbrants Advies (rd. ‘ik’) legt uit waarom ik bepaalde gegevens verzamel, welke gegevens dit zijn en wat ik doe met de (persoons)gegevens die ik verzamel. U kan ten aller tijden contact opnemen met mij voor vragen over mijn privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hilbrants Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn website, mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • Naam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
  • Adresgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van offertes, facturen en eventueel een nieuwsbrief 
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren en het aanbod van de aangeboden informatie af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Hilbrants Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn is 30 dagen indien u geen gebruik maakt van mijn dienstverlening. Voor zover u gebruik maakt van mijn dienstverlening zal ik de noodzakelijke gegevens bewaren voor de periode van de dienstverlening en daarna voor zolang dat wettelijk vereist is.

Delen met anderen
Hilbrants Advies verkoopt (of overdracht op een andere manier) uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als ik die bij Hilbrants Advies heb. Hilbrants Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Ik gebruik geen technische, functionele en analytische cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hilbrantsadvies.nl. Hilbrants Advies zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn door Hilbrants Advies of er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens, neem dan contact op via info@hilbrantsadvies.nl. Als ik mogelijk misbruik signaleer zal ik hier direct gepaste maatregelen op nemen. Mochten er ondanks alle beveiligingsmaatregelen toch gegevens ter beschikking van derden komen of verloren gaan, dan zal ik daar in overeenstemming met de wettelijke vereisten melding van maken.